Ventilacions


Elements de ventilació pensats per a ser instal·lats sobre recintes, els quals ja sigui per les seves característiques o pel seu contingut, necessitin de circulació d’aire. Indicades per a cambres subterrànies, estacions transformadores, pàrkings, etc., situats sota places, carrers o zones de vianants.

DESCRIPCIÓ

Formades per una peanya d’acer inoxidable i una carcassa ranurada de polietilè d’alta densitat de color gris, amb possibilitar de dotar el conjunt amb dos tipus diferents de protecció interior per a alliberar de risc de caiguda d’objectes, brutícia o aigua, sobre els dispositius a ventilar.

Protecció interior tipus z, consistent en reixes de ventilació interiors a la carcassa, constituïdes per perfil tipus z. Ideal per a evitar la caiguda d’aigua a l’interior del recinte a ventilar.

Protecció interior consistent en dues xapes perforades superposades a mode de filtre. D’ideal instal·lació en zones a on existeixi el risc de caiguda d’objectes o brutícia a l’interior del recinte a ventilar.