Llosa flotant antivibratòria


El disseny d’aquesta llosa flotant antivibratòria ofereix una solució efectiva i definitiva per a l’aïllament a la transmissió de vibracions de cossos pesants, com són els transformadors, en el seu recolzament.

DESCRIPCIÓ

El funcionament de la llosa es basa en l’incorporació d’elements Vibraflot (marca Vibrachoc), comportament del qual garanteix l’aïllament de vibracions a partir d’una baixa freqüència de ressonància (veure gràfics a la part inferior).

El conjunt consta també d’un depòsit de recollida d’oli i d’una estructura dotada de guies per a la maniobrabilitat, i recolzament, del transformador (veure gràfics a la part inferior).

Tot i que el disseny original d’aquest conjunt estigui pensat per al seu ús amb transformadors, el funcionament i dimensionat de la llosa flotant és adaptable a les necessitats de qualsevol altre tipus de maquinària o dispositiu que requereixi aïllament de vibracions.

Avantatges del conjunt format per llosa antivibratoria i dipòsit de recollida d’oli de Talleres Ureña SL

  1. Qualitat antivibratoria assegurada i certificada per APPLUS.
  2. Rapidesa en la instal•lació del conjunt, ja que es tracta d’un kit format per elements de fàcil posicionament i muntatge. Això facilita i agilitza enormement l’implementació de l’emplaçament respecte al conjunt d’obra convencional.
  3. Sistema de desmuntatge igualment ràpid i pràctic en cas d’avaria del transformador. Això el fa altament òptim envers al conjunt d’obra convencional, ja que no només l’extracció i el desmuntatge és senzill i ràpid, també ho és la seva substitució. Aquest punt és considerat d’enorme interès, ja que estalvia moltes hores d’inactivitat del transformador en cas d’avaria, fent esment també de l’estalvi econòmic que això implica.
  4. Alta resistència dels materials emprats que conformen el conjunt exposat a vibracions.
  5. Aquest sistema comporta un plus de seguretat en riscos laborals a nivell d’execució, donat el limitat nombre de feines a realitzar in situ, i la seva brevetat.

Assaig del comportament del conjunt certificat per:
Producte Patentat Nº200801466