TrapesElements destinats a donar accés a l’interior d’Estacions Transformadores subterrànies tant a personal com a equips.

TIPOLOGIES

Trapes hidràuliques de personal Constitueixen un dispositiu segur per a l’accés d’operaris a l’interior de recintes subterranis. Estan dotades de braços hidràulics que faciliten l’obertura i el tancament sense cap esforç, ni risc d’impacte o caiguda brusca de les tapes. Trobant-se la tapa aixecada, un conjunt de reixes i baranes de fàcil col·locació envolten el perímetre de l’espai lliure, impedint així la precipitació de l’operari a l’interior del recinte, fent també la funció de barana per al tram d’escala pròxim a la superfície.

Trapes de transformador Accessos pensats per al pas d’equips de gran volum com son els transformadors. Formades per diversos mòduls individuals per a facilitar la seva maniobrabilitat en cas d’instal·lació o extracció dels equips.

Trapes mixtes Consistents en la integració d’una trapa de personal com a un dels mòduls que conformen el conjunts de la trapa de transformador. Indicades per a recintes subterranis que per les seves característiques impossibiliten oferir els dos accessos per separat.